Bitoriano Gandiaga

Literatur idazlanak

AOB^

Errenteruen seme hau,
errenteruen illoba hau,
errenteruen billoba hau,
errenteru morrontzaren [giroaren]
errentapeak erre dau [lertu du].
Aitak
"gu bajuok", esaten du.
Amak
"heurak damoskue ogia".
Osaba zaharrak txapela kentzen du
berrogei urtez errenta kobratu dion [deutsan]
ugasabaren aurrean.
Atorra zatartutik poza dariola joan da izeba [izekoa],
ugasabandreak urbedeinkatua eman diolako [deutsalako]
elizako atean.
Etxean jateko baino estimaduago zeuzkaten
bi koneju eder
eraman ditu palaziora, nire lengusinak. [I]
Seņoritoak berak ez omen dizkio hartu,
ze agertu be ez ei da [zeren ez omen da agertu ere egin],
baina atea atenditzen duen kriadeak
jaso omen dizkio,
beheko atearen ondoan.
"Probeen bizitza halaxe da", esaten dit aitak, [esan du aitak]
patxadarik handienez.
Ugasaba berberak hartu diola aitari errenta
jakin duenean, ugasaga hori
prakadun korriente ta majoetakoa dela, eraso [esan] du amak.
Aitak eta osabak
errenta diruak eurak baino maiteago zituzten botoak (1)
ugasabari eman behar zizkien [ematen omen zizkien].
Soldata konturik aipatu ere egin gabe amak
bialdu zuen gure arreba
ugasabaren etxera.
Izeko Modesta berriz, ezkontzeko ere astirik gabe,
Bilboko etxe on baten
serbitzen bizi izandu da, gauza izan den arte.
Gero hil egin da eta funeralak egin dizkiogu Arratzun,
aititengandik asita behera
gure bizkarrak zapalduz datorren
pixuaren eragitez,
gure amunen konformidadezko tristuraren sorrez (2).
Luze egon omen naiz zazpi minutuko sermoian
izeko Modestaren funeraleko Mezan,
eta horregatik izan omen da bukatzeko aginduz
bialdu didaten abixua.

Gaia 1: Biografia
Gaia 2: Familia
Edizio kritikoa: Paulo Agirrebaltzategi
Gipuzkoa.net-aren logoa