Bitoriano Gandiaga

Literatur idazlanak

ZAR^

"Gure pekatuek bai eben zulatu" (Is. 53,5).

Aren Gurutzeko Egintzari igesik
ezin neikiolako:
Aren Egintza neugan
gertatu zalako, gertatuz doalako.
Ez bai zan il, ez bai doa iltera, neugatik baiņo:
Aren egintzari zordun naiako.
Ba-neikio zor au Ari ukatu,
ba-neiteke otz gelditu;
Aren Egintza artatik
ardurea aldendu.
Baiņa gertatu danik, doanik,
ezin neike desegin:
Aren odola nire gainera ixuri zan
-ixuri doa, jatort-,
Berberak nire gain
daroalako ixuri Egintza artatik zear.
Odol ura gainean
nai-ta-ez daukat,
naita-ez daukat artaz
erantzun bear bat.
Erantzun daioket gorrotoz:
zergaitik naastu nau,
ninduan, naroa, Eriotz orretan?
Baiņa neu naastu nintzan
Aren Eriotzean
sortzekoa nintzanetik. [I]
Ordurakoxe neukan Arekiko errua,
orduxetik daukat Eriotz ortan zorrik:
Nire pekatuak beartu eban, daroe, ortara
Aren maitasuna.
Maitasunaren lojikak zer legeak ditu?
Biotza neutsan zulatu
neure erru arekin,
neure erru edozeinekin,
ta, berez ta bearrez,
maitasunaren legez,
busti nindun odolez,
busti naroa, nauka,
erantzun baten galdez,
Aren Eriotzan naastu nintzan
naastuta nagoanetik.

Edizio kritikoa: Paulo Agirrebaltzategi
Gipuzkoa.net-aren logoa