Bitoriano Gandiaga

Literatur idazlanak

GDA^

Entzun berri hau, anaiok,
jarri erne belarria;
pozarren dakarkizuet
albiste salbagarria;
entzun zuk ere, oi herri,
degizudan aldarria:
kunplitu dela sarritan
profetek iragarria.

Zeru ta lurrak zituen
haseran Jainkoak egin;
mendeak igaro ziren,
zenbatzu kontatu ezin;
poliki ari zen dena
antzaldatu ta berregin;
urak ernatu zituen
arrain ta txori beredin*.

Noizbaiten gizona sortu
zuen gerora Jainkoak,
bertan zizkion eskaini
zeru ta lurretakoak;
adimenaz gain zizkion
barrendu dohain jasoak
konpreni eta estima
zitzan Jaunaren asmoak.

Baina gizonak ez zuen
Jaunaren gogoa bete,
aitzitik Haren aurrean
hoben egin zuen dorpe;
aspertu zuen Jainkoa
baita haserretu ere,
harik uholdez gizona
zigorkatu zuen arte.

Bi mila urte, hor nonbait,
horra Abrahamen fedea,
Jaunak deituta utzi du
asaben herrialdea;
Haren hitzean da fido,
Hura du bere xedea,
herri bat eman dio Hark
eta aitaren ospea.

Mila ta berrehun bat urte,
Moises dugu oraingoan,
Abrahamen semez jabetuz
Itsas Gorriko pausoan;
horra herri hautatua
libertatezko giroan
bataiatuon irudi
izan zedin gerokoan.

Mila bat urte inguru
David azaltzen zaigula
Jese aitaren ardiak
zainduz habail ta txirula;
Samuel profetak zuen
gantzutu artzain mardula
Israelentzat errege
zedintzat santa sekula.

Baziren zazpiehun urte
horra Israel non datzan
Babilonian gatibu
izugarrizko morrontzan;
sufrimen hartan jarri zen
salbazio-esperantzan,
profetek esan Mesias
bazetorkeen konfidantzan.

Erroman Zesar Augusto
mundu guztiko nagusi,
Jose ta Andre Maria
Belenez kanpo doazi;
Daviden seme da Jose,
pobreza dizu garrasi
emazteari ez dio
koba bat besterik kausi.

Hantxe jaio da Jaungoiko
betikoaren Semea,
Mesias eta Kristo da,
gizonen Salbatzailea;
Jaungoiko betikoa da,
orobat gizasemea,
Harengan dago osorik
Jaungoikoaren betea.

Gizaki oro argitzen
duen Aitaren Hitza da,
gauza guztien egile,
sorburu eta joera;
egia, bidea eta
bizitzaren antapara*,
geure artean egin du
egoitza eta aukera.

Hemen bildu gara pozik
Jesukristoren fedean
Haren jaiotza ospatuz
egun hain alegerean;
begiak erne jarrita
munduko Salbadorean
gauden Berari emanak
begira etengabean.

Alai gaitezen, anaiok,
inoizko berri onenez
Jainkoa gizon egin da
gizasemeen amorez;
jaio denari eskerrak
festa gurena dugunez,
gabiltzan Gabon-kantari
albiste ona emanez.

1982

Gaia 1: Gabonak
Gaia 2: Jainkoa
Edizio kritikoa: Paulo Agirrebaltzategi
Gipuzkoa.net-aren logoa