Bitoriano Gandiaga

Literatur idazlanak

UBM-1^

Las Ventasko zezen plaza,
jendez eta eguzkiz bero,
zezenaren hondarreko
oldarren egarriz dago;
oldarren egarriz dago
oldarreko moskorrago.

Adar sendo ta iaioak
buru jaiki jatorrean,
zezena, zezen zintzoa,
alferrik doa lanean;
alferrik doa lanean
berebiziko indarrean [engainuaren mendean].

Harro da plaza-gizona
zezenaren huts bakoitzez,
zezenari zinua ta
behatzaileei barre eginez;
behatzaileei barre eginez
haien ederraren galdez. (1)

Zapi gorria eskutan,
espantuz eta erronka,
gizona zezen onaren
zintzoz jostatzen ari da;
zintzoz jostatzen ari da
maltzurkerian abila [zintzoa zundo* bailitza].

Abereak badu,jasik
nahiz bizkarrean odolik,
nahiz sei ziri urragarri
besaburutan josirik;
besaburutan josirik eta
haragitatik zintzilik.
Gogorra da ikusgaia, (2)
plazak bizi duen jaia:
Gizonak azpi-jokoa,
zezenak burruka nahia;
zezenak burruka nahia
setaz bilatuz etsaia [jatorra bezain deslaia].

Oldarra beti zapira,
beti engainu berera,
zintzoak zoro eginda
jira ta bira zezena;
jira ta bira zezena
gizona gizon-etsita.

Zenbat eta zintzoago
zezena bere lanean,
errazago du maltzurrak
zuzena bere mendean;
zuzena bere mendean
zintzo ta zezen denean.

Geroz ta gero finago
jatorra [zuzena] lan alferrean.
Ezpata sartu diote
galdezka jarri denean;
galdezka jarri denean
arrazoiaren onean. (3)

Errepikatuz galdera (4)
nekez jausi da lurrera
burruka ulergaitz haren
erantzunaren aldera;
erantzunaren aldera
sasta diote gainera.

Goraipatu du saioa,
hiltzailearen jokoa
Las Ventas-ko zezen plazak
zapi ta txaloz jasoa;
zapi ta txaloz jasoa
belarri eske astoa. (5)

Uztailaren 18ko zezenketa [I]

___________

EGS^

La plaza de toros de las Ventas, caliente de gente y de sol,
sedienta está de las acometidas del toro de la arena;
sedienta está de las acometidas por cada acometida más borracha.

Cuernos fuertes y airosos en la noble y alta cabeza,
el toro, el toro fino, en vano va trabajando;
en vano va trabajando subyugado por el engaño.

En las manos la roja tela, el hombre en continuo desafío, citándolo; queriendo jugar con la nobleza del buen toro; con la nobleza del buen toro al amparo del engaño.

Tiene elegancia el animal aunque tiene sangre
en la espalda, aunque tiene seis palos
clavados en el cuarto delantero;
clavados en el cuarto delantero los palos pinchado dolorosamente.

Siempre el ímperu a la tela, reincidiendo siempre en la misma trampa,
el toro; y entonces los hombres en un olé pleno;los hombres en un olé pleno,
por cada golpe en el vacío.

Cuanto más fiel anda el toro en su labor,
tanto más fácilmente tiene el astuto al justo bajo su poder;
al justo bajo su poder, cuando es justo y es toro.

Cada vez más fino el justo en trabajo vano.
Le han metido la espada cuando estaba más toro;
cuando estaba más toro, firme frente al enemigo.

Ha caído muerto. Entonces aplausos y pañuelos al aire
en homenaje al toro y al que lo ha matado;
y al que lo ha matado cuando el bueno era el toro.

Gaia 1: Izadia
Gaia 2: Hiria
Azpi-gaia: Izadia: Animaliak
Edizio kritikoa: Paulo Agirrebaltzategi
Gipuzkoa.net-aren logoa