Bitoriano Gandiaga

Gaiezko sailkapena: Taula

Taula honetako “Kopurua” zutabean barraren ezkerreko zenbakiak “Gaia-1” markaren kopurua adierazten du; barraren eskuinekoak, berriz, “Gaia-2” markaren kopurua

Gaiezko sailkapena
Gaia-1/Gaia-2 Azalpena Azpi-gaia Kopurua
1. Andre Maria Andre Mariari dedikaturiko olerkia oro har.
(Arantzazuko Andre Mariarenak bestelako sailean edo azpi-sailean).
  31/20
2. Arantzazu Geografia, Andre Maria, Santutegia, Fraideak, Erromesak,  Eliza, Historia, etab. Arantzazu: Absidea/frisoa
Arantzazu: Andre Maria
Arantzazu: Auzoa
Arantzazu: Bideak
Arantzazu: Eliza
Arantzazu: Elorria
Arantzazu: Erromesak
Arantzazu: Euskal kultura
Arantzazu: Euskara
Arantzazu: Fraideak
Arantzazu: Geografia
Arantzazu: Herria
Arantzazu: Historiaurrea
Arantzazu: Komentua
Arantzazu: Paisajea
Arantzazu: Santutegia
Arantzazu: Seminarioa/Mutikoak
Arantzazu: Urbia
186/54
3. Argia Argia kantatzen duen testua.
(“Urtaroa”: aparteko saila)
  0/13
4. Arkeologia Arkeologi lanei buruzko idatzia   1/0
5. Artea Arte plastikozko lanari eta obrari buruzko olerkia edo idatzia Artea: Argazkia
Artea: Eskultura
Artea: Musika
Artea: Pintura
28/18
6. Autorea/Obra Gandiagak bere obrari buruz idatzitako testua   7/2
7. Bakea Bakeari buruzko olerkia Bakea: Armak
Bakea: Barnekoa
Bakea: Justizia
23/8
8. Biografia Gandiagaren bizitzako oroitzapen-testigutzak: aurtzaroa, gaztaroa, etab. Biografia: Baserria
Biografia: Familia
Biografia: Gaitzaldia
Biografia: Herria
Biografia: Lagunak
54/96
9. Bizitza Bizitzako edonolako esperientziari eta heriotza/denborari buruzko gogoeta eta kanta Bizitza: Adinak
Bizitza: Adiskidetasuna
Bizitza: Anaiartea
Bizitza: Apaizgoa
Bizitza: Argia
Bizitza: Askatasuna
Bizitza: Astia
Bizitza: Bakardadea
Bizitza: Bizitza
Bizitza: Denbora
Bizitza: Desirak
Bizitza: Elkartasuna
Bizitza: Emankortasuna
Bizitza: Eskerrona
Bizitza: Esperientzia orok.
Bizitza: Esperientzia perts.
Bizitza: Frantziskotarra/fraide
Bizitza: Gaisotasuna/Osasuna
Bizitza: Gaztetasuna/gazteak
Bizitza: Geroa
Bizitza: Gorputza
Bizitza: Heriotza
Bizitza: Hondasunak
Bizitza: Itxaropena
Bizitza: Jatortasuna
Bizitza: Lana
Bizitza: Lasaitasuna
Bizitza: Maitasuna
Bizitza: Maitasuna
Bizitza: Norbere Izaera
Bizitza: Nortasuna
Bizitza: Oinazea/Pena
Bizitza: Traszendentzia
Bizitza: Ttirritta
Bizitza: Zintzotasuna
Bizitza: Zoriona (poza)
669/276
10. Denbora Denboraren inguruko gogoeta: olerkia edo testua   68/58
11. Ebanjelioa Ebanjelioaren inguruko gogoeta edo kanta
(“Jesu Kristo”, sail berezia)
  3/1
12. EHerria Herriaren eta bereziki Euskal Herriaren inguruko olerkia edo testua EHerria vs. inperioa
EHerria: Abertzaletasuna
EHerria: Arbasoak
EHerria: Askatasuna
EHerria: Baserria
EHerria: Borroka
EHerria: Eliza
EHerria: Euskalduna
EHerria: Historia
EHerria: Itxaropena
EHerria: Kontzientzia
EHerria: Kultura tradizionala
EHerria: Lurra
EHerria: Modernizazioa
EHerria: Nortasuna/Jatortasuna
EHerria: Paisaia
EHerria: Profeta
EHerria: Tradizioa/Folklorea
EHerria: Txakolina/ardoa
EHerria: Zapalketa
EHerria: Zerbitzatu
209/83
13. Elorria

Elorria zuhaitzaren inguruko kanta
(Ik. gainera “Arantzazu: Elorria” azpi-gaia)

  9/18
14. Euskara Euskarari buruzko olerkia edo testua
(“Poesia”, “Poeta” eta “Idazlea”: sail bereziak)
Euskara: Aldeko aukera/lana
Euskara: Arazo
Euskara: Arbola
Euskara: Baskoak
Euskara: Batua
Euskara: Bi komunitate
Euskara: Bizinahia
Euskara: Eliza
Euskara: Erabili
Euskara: Erdara
Euskara: Erruak
Euskara: Eskubidea
Euskara: Euskal Herria
Euskara: Euskaltasuna
Euskara: Gutxiespena
Euskara: Haurrak
Euskara: Hedabideak
Euskara: Heriotza
Euskara: Itxaropena
Euskara: Justizia
Euskara: Karitatea/Errespetua
Euskara: Kontrakoak
Euskara: Kultura
Euskara: Literatura
Euskara: Modernotzea
Euskara: Nortasuna/Jatortasuna
200/48
15. Familia

Gandiagak  bere familiari edota familiako lagunei eskainitakoa

  15/10
16. Fedea Kristau fedeari buruzko gogoeta   22/25
17. Festa

Festa sozialen kantua

  12/14
18. Fraidea Fraide-bizitza eta esperientziaren ingurukoa
(Ik. “Bizitza: Frantziskotarra” azpi-gaia)
  1/22
19. Frantzisko Asiskoa

San Frantzisko Asiskoari kanta edo otoitza

  4/3
20. Gabonak Gabonari eta Eguberriari buruzko kanta, poema eta testua Gabonak: Sua
Gabonak: Tradizioak
151/6
21. Gabon-agurra

Lagunei bidalitako Gabonetako zorion-agurra

  140/1
22. Gizartea Gizarteareari buruzko gogoeta, otoitza, olerkia
(“Jendartea”: aparteko sila)
  3/2
23. Gogapena

Testu oso laburrak, nolabait epigrama moduan emanak

  20/28
24. Gorazarrea Liturgiarako gorazarrea, bereziki Frantziskotarren liturgia berezikoa
(“Liturgia”: aparteko saila)
Gorazarrea: Sta. Klara
Gorazarrea: S. Frantzisko
101/0
25. Herri-kultura

Herritarrengandik jasotako berria: esaera, ohitura, sinestea, etab.

  2/0
26. Herri-literatura Herritarrengandik jasotako ipuina, kanta, bertsoa, etab. EHliteratura: Ateraldiak
EHliteratura: Bertsoak
EHliteratura: Erromantzea
EHliteratura: Ipuina
EHliteratura: Ipuinak
EHliteratura: Kantak
EHliteratura: Kondaira
47/0
27. Hiria

Hiri moderno eta industrialduari buruzko eta horren inguruko gogoeta edo kanta

Hiria: Industria 57/28
28. Hitz-jokoa Itxuraz gairik gabeko olerkia, hitz-joko hutsa.   0/4
29. Hizkuntza Hizkuntzari buruzkoa oro har
(“Euskara”: sail berezia)
  1/10
30. Idazlea Gandiagaren idazle esperientziari buruzkoa Idazlea: Atzeratua
Idazlea: Erantzukizuna
Idazlea: Estiloa
Idazlea: Hitza
Idazlea: Inspirazioa
Idazlea: Itzulpena
Idazlea: Poesia
Idazlea: Zentsura
138/60
31. Indarkeria Indarkeriari buruzko testu edo poema
(Bakeari buruzkoak “Bakea” sailean)
  7/3
32. Irakaslea Gandiagaren irakasletza-lanaren inguruko testua   13/14
33. Izadia Naturari buruzko kanta eta poema.
(“Lurra”, “Argia” eta “Urtaroa”: sail bereziak)
Izadia: Animaliak
Izadia: Arbolak
Izadia: Argia
Izadia: Atmosfera
Izadia: Atsegina
Izadia: Belarra
Izadia: Ederra
Izadia: Eguraldia
Izadia: Ekologia
Izadia: Elurra
Izadia: Gaua
Izadia: Hegaztiak
Izadia: Ibaia
Izadia: Itsasoa
Izadia: Lorea
Izadia: Mendia
Izadia: Mendia
Izadia: Paisajea
Izadia: Sua
Izadia: Ura/Iturria
Izadia: Urtaroa
176/75
34. Jainkoa Jainkoari buruzko olerkia edo testua. (“Otoitza”, sail apartekoa)   33/47
35. Jendea Edonolako jendeen edonolako bizi-esperientziak, sentimenduak, ametsak, jokabideak, etab. kantatzen dituen olerkia edo testua. Jendea: Aberats/pobreak
Jendea: Aginteduna
Jendea: Arazo sozialak
Jendea: Arbola
Jendea: Askatasuna
Jendea: Bajuak/Txikiak
Jendea: Barkamena
Jendea: Baserritarra
Jendea: Berdintasuna
Jendea: Bidegabekeria
Jendea: Bizimodua
Jendea: Dirua/hondasunak
Jendea: Elkartasuna
Jendea: Esker oneko
Jendea: Etsipena
Jendea: Gazteak
Jendea: Gerra
Jendea: Gizagaixoa
Jendea: Gizartea
Jendea: Gizatasuna
Jendea: Handiak/Xumeak
Jendea: Heziketa
Jendea: Jendetasuna
Jendea: Jolasa
Jendea: Justizia
Jendea: Lana
Jendea: Nortasuna
Jendea: Oinazea
Jendea: Pobre(tasuna)
Jendea: Sinesteak
176/62
36. Jesu Kristo Jesukristori buruzko poema eta testua (“Otoitza”: sail apartekoa da) Jesu Kristo: Gurutziltzatua
Jesu Kristo: Piztuera
62/63
37. Laguna Gandiagak bere adiskideei (fraideei eta bestelakoei) dedikaturiko bertso edo olerkia, lagunaren beraren izaera nahiz haren bizitzako gertakariren bat kantatzen duena. Laguna: Bataioa
Laguna: Bestelako gertakariren bat
Laguna: Ezkontzakoa
Laguna: Heriotzako
Laguna: Urtebetetzekoa
196/20
38. Liturgia Elizaren Liturgi alditarako idatzitako kanta-testua Liturgia: Abendua
Liturgia: Aste Santua
Liturgia: Garizuma
Liturgia: Igandea
Liturgia: Kandelario
Liturgia: Pazkoa
25/4
39. Lurra Lurrari buruzko olerkia edo testua

Lurra: Sinesteak
Lurra: Sustraiak

20/19
40. Maitasunezkoa Maitasun-poema   11/1
41. Otoitza Otoitz forma eta eduki berezia duen olerkia edo testua

 

204/113
42. Poesia Poesiari buruz Gandiagak egiten duen teorizazio-testua   30/12
43. Poeta Hainbat poeta laguni eskainitako olerkia edo testua

 

11/2
44. Politika Politikaren eta politikarien inguruko olerkia edo testua Politika: Erregeren profetak 7/9
45. Sanjoan Sanjoan jaiaren inguruko olerkia edo testua: Ohiturak, elementuak, etab.

 

15/4
46. Urtaroa Urtaroen (udaberri, uda, udazken eta neguaren) inguruko olerkia Urtaroa: Negua
Urtaroa: Sanjoan
Urtaroa: Uda
Urtaroa: Udaberria
Urtaroa: Udazkena
38/25
Edizio kritikoa: Paulo Agirrebaltzategi
Gipuzkoa.net-aren logoa